×

Jak działa Parrot AI?

REJESTRACJA

  • Automatyzacja procesu rejestracji Pacjenta z wykorzystaniem voicebotów i chatbotów.
  • Możliwość rejestracji 20 pacjentów jednocześnie, a za ich zgodą również przeprowadzenie wywiadu wstępnego z transkrypcją do karty pacjenta.

WIZYTA

Transkrypcja

  • Nowa metodyka transkrypcji na potrzeby branży medycznej w oparciu o model językowy uwzględniający specyfikę wywiadu lekarskiego.
  • System analizy semantycznej wywiadów, tzn. na podstawie analizy semantycznej treści wywiadu, metodami NLP, będą identyfikowane , a istotne informacje (np. objawy, jednostki chorobowe) wpisywane do formularzy i bazy wiedzy.

System ekspercki

  • Podstawowa baza wiedzy zbudowana z wykorzystaniem zgromadzonych wywiadów lekarskich, formularzy i danych z innych źródeł. Baza wiedzy będzie wykorzystywana w systemie eksperckim jako silnik mechanizmów wnioskujących. Rozbudowywana w czasie eksploatacji systemu.
  • Mechanizm wnioskowania wspomagający procesy decyzyjne. Propozycje np. recepty, skierowania, badania, będą określane automatycznie na bazie wywiadu, bazy wiedzy oraz np. wyników badań, historii choroby, danych biometrycznych z urządzeń diagnostycznych/rehabilitacyjnych.
  • Mechanizmy importu danych z urządzeń diagnostycznych lub rehabilitacyjnych, biometryki medycznej lub baz/zbiorów danych z obszaru optometryki, dynamometryki (bez diagnostyki obrazowej za wyjątkiem jej parametrów opisowych i liczbowych) oraz dane liczbowe – wartości parametrów i dane opisowe z zakresu podstawowych badań medycznych – profilaktyki medycznej (np. morfologia, badanie ogólne moczu).